1. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 2. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 3. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 4. radiovågor

  radiovågor, elektromagnetiska vågor (utbredningshastighet 300 000 km/s) med våglängder på 1 mm–1 000 km, motsvarande frekvenser på 300 GHz–300 Hz.
 5. dövas teckenspråk

  dövas teckenspråk, visuella-gestuella språk som används främst av döva personer men som i varierande grad behärskas också av hörselskadade och hörande.
 6. John Stuart Mill

  Mill, John Stuart, född 20 maj 1806, död 8 maj 1873, brittisk filosof och ekonom, 1800-talsliberalismens ledande gestalt.
 7. hygien

  hygien, dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.

 8. jonosfären

  jonosfären, den yttersta delen av jordatmosfären i höjdområdet ca 70–1 000 km, där gasen är delvis joniserad så att det där finns fria elektroner och joner.
 9. missfall

  missfall, att en graviditet upphör, detsamma som spontan abort.

 10. kaos

  kaos, naturvetenskaplig term för ett tillstånd då utvecklingen av ett system är omöjlig att förutse, därför att små störningar kan få stora och på sikt oförutsebara verkningar.