1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. Cypernfrågan

  Cypernfrågan, den politiska och militära konflikten kring Cypern sedan Turkiet i Lausannefördraget 1923 tvingats avträda ön till Storbritannien.

 3. Tito

  Tito, egentligen Josip Broz, född 7 maj 1892, död 4 maj 1980, jugoslavisk politiker (kommunist), landets härskare och regeringschef från 1945, president från 1953.

 4. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 5. fiberoptik

  fiberoptik, optiskt system där ljus leds genom en cylinder av ljusgenomsläppande material under upprepade reflexioner mot cylinderytan.
 6. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 7. Saddam Hussein

  Saddam Hussein, Ṣaddām Ḥusayn at-Tikrītī, född 28 april 1937, död 30 december 2006, irakisk politiker, landets härskare, president och regeringschef 1979–2003.
 8. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 9. massutdöende

  massutdöende, skeende där representanter för vissa organismgrupper relativt hastigt dör ut.

 10. Bill of Rights

  Bill of Rights, i England benämning på en lag som antogs 1689 i samband med att Jakob II fördrevs från tronen (den ärorika revolutionen).