1. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.

 2. omarkerad

  omarkerad, om led i en grammatisk eller fonologisk opposition, se markerad.
 3. spansk breton

  spansk breton, medeltung kallblodig hästras från Spanien som i dag föds upp främst för slakt.
 4. markerad

  markerad (tyska markiert).
 5. opposition

  opposition, ett centralt begrepp i strukturalistisk språksyn.
 6. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 7. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.
 8. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.