1. omdop

    omdop, dop av vuxna efter avlagd bekännelse, trots att de tidigare blivit döpta.
  2. Stefan I

    Stefan I ( Stefanus), påve 254–257, helgon.
  3. dop

    dop, den rituella handling med nedsänkning i eller ösning med vatten, varigenom någon enligt kristen tro renas från synden, förnyas och upptas i den kristna gemenskapen (kyrkan).