1. omigen

  omigen [åm´-, -ijen´ el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: om--i-gen
  Svensk ordbok
 2. ånyo

  ånyo [åny`o el. åny´o] adv. ORDLED: å--nyo
  Svensk ordbok
 3. eda

  e`da subst. ~n edor ORDLED: ed-an
  Svensk ordbok
 4. igen

  igen´ adv. ORDLED: i--gen
  Svensk ordbok