1. Byggforskningsinstitutet

  Byggforskningsinstitutet, egentligen Statens institut för byggnadsforskning, statligt institut för forskning om byggande och bostäder.
 2. Tygförvaltningsskolan

  Tygförvaltningsskolan, TygS, tidigare militär utbildningsanstalt, inrättad 1942 i Stockholm.
 3. signaltrupperna

  signaltrupperna, från 1937 truppslag inom den svenska armén som hade till uppgift att utbilda stabs- och signalförband för högre staber.
 4. Vägverket

  Vägverket, tidigare myndighet vars uppgift var att bl.a. svara för planering och väghållning av det statliga vägnätet och för trafiksäkerhetsarbetet.
 5. Sveriges geologiska undersökning

  Sveriges geologiska undersökning, SGU, expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.
 6. FAST

  FAST, Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope, världens största astronomiska radioteleskop, beläget i Guizhouprovinsen, Kina.

 7. Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet, LTU, universitet sedan 1997, då Högskolan i Luleå gavs universitetsstatus.
 8. Hassan Fathy

  Fathy, Hassan, född 23 mars 1900, död 30 november 1989, egyptisk arkitekt.
 9. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.