1. utsatt område

  utsatt område, definition använd av polisen syftande på ett geografiskt avgränsat område, karakteriserat av låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället.

 2. maritimt område

  maritimt område, i militär mening havs- och kustområde inom vilket marina resurser behöver utnyttjas vid militära operationer.
 3. områdesbestämmelser

  områdesbestämmelser, bestämmelser som en kommun kan införa för att i viktiga avseenden styra hur marken används där detaljplan saknas.
 4. områdesplan

  områdesplan, fysisk plan, utan formell rättsverkan, över ett markområde eller en del av en kommun.
 5. område

  område [åm`-] subst. ~t ~n ORDLED: om--råd-et
  Svensk ordbok
 6. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 7. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 10. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).