1. omskärelse

  omskärelse innebär att man med en enkel operation tar bort förhuden, den lösa huden runt ollonet på mannens penis.
 2. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).

 3. omsättning

  omsättning, i ekonomiska sammanhang vanligen det sammanlagda värdet av ett företags försäljning under en viss period, vanligen under ett år (årsomsättning).
 4. omsättningstillgång

  omsättningstillgång, tillgång som är avsedd att omsättas i ett företags rörelse, förbrukas i samband med framställning av produkter och tjänster eller på annat sätt användas i rörelsen.
 5. omslagstemperatur

  omslagstemperatur, i materialtekniken temperaturen i övergångsområdet från segt till sprött tillstånd vid avkylning av material, t.ex. stål.
 6. omsättningsskatt

  omsättningsskatt, indirekt skatt som utgår vid försäljning av varor eller tjänster.
 7. omstickning

  omstickning, kirurgisk åtgärd att stilla blödning: med hjälp av en nål läggs en tråd kring det blödande området; därefter stramas tråden åt och knyts.
 8. omsättningstid

  omsättningstid, utbytestid , inom miljövetenskap ett mått på den tid ett ämne tillbringar i en viss del av sitt kretslopp.
 9. oms

  oms [åm´s] subst. ~en ORDLED: oms-en
  Svensk ordbok
 10. omsorgslagen

  omsorgslagen, lag om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.