1. omsluta

  omsluta [åm`-] verb omslöt omslutit omsluten omslutna, pres. omsluter ORDLED: om--slut-er SUBST.: omslutande, omslutning (till 2)
  Svensk ordbok
 2. omslut

  omslut [åm`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: om--slut-et
  Svensk ordbok
 3. kartusch

  kartusch, oval ram, som sedan Gamla riket omgav konunganamnen i egyptiska hieroglyftexter.
 4. axelmuff

  axelmuff, hylsformig kropp som omsluter en axelända.
 5. Visby ringmur

  Visby ringmur, Nordeuropas bäst bevarade stadsmur.
 6. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 7. betelpalm

  betelpalm, arekapalm, Areca catechuart inom växtfamiljen palmer.
 8. cirkulärgips

  cirkulärgips, gipsbandage som helt omsluter en extremitetsdel, t.ex. vid behandling av fraktur på underben eller arm.
 9. snärpslida

  snärpslida, hinnartad bildning i bladvecken hos bl.a. nateväxter.
 10. livmoderhåla

  livmoderhåla, cavum uteri , den hålighet i livmoderkroppen som omslutes av livmoderns muskelvägg.