1. omställning

  omställning [åm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: om--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 2. omställningspension

  omställningspension, efterlevandepension till maka eller make efter avliden maka/make.
 3. LIP

  LIP, lokalt investeringsprogram, f.d. statligt projektstöd för att öka omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle och för att öka sysselsättningen; se Klimp.
 4. adaptation

  adaptation, adaption, sinnesorganens anpassning till olika förhållanden
 5. FMS

  FMS (engelska flexible manufacturing system), flexibla tillverkningssystem sammansatta av datorer, styrsystem, bearbetningsmaskiner, hanteringsutrustningar, monteringsutrustningar samt mät- och kontrollutrustningar.
 6. processtyrning

  processtyrning, processreglering , metoder att automatiskt styra industriella processer.
 7. Olof Wärneryd

  Wärneryd, Olof, född 1931, kulturgeograf, professor i Lund sedan 1974.
 8. Algirdas Šemeta

  Šemeta, Algirdas, född 1962, litauisk ekonom och politiker, finansminister 1997–99 och 2008–09, ledamot av Europeiska kommissionen 2009–14.
 9. barnsäng

  barnsäng, barnsängstid, puerperium, benämning på de första sex veckorna efter en förlossning.
 10. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.