1. omyndig

  omyndig, person som är underårig, dvs. under 18 år, myndighetsåldern; före 1989 även person över 18 år som omyndigförklarats av domstol.
 2. omyndig

  o`myndig adj. ~t ORDLED: o--mynd-ig
  Svensk ordbok
 3. omyndigförklaring

  omyndigförklaring, beslut av domstol varigenom en person som uppnått myndighetsåldern förklaras omyndig.
 4. omyndigförklara

  o`myndigförklara verb ~de ~t ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ar SUBST.: omyndigförklarande, omyndigförklaring
  Svensk ordbok
 5. omyndighetsförklaring

  o`myndighetsförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: o-mynd-ig-hets--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 6. omyndigförklaring

  o`myndigförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 7. myndling

  myndling, omyndig person som är underställd förmyndare, se förmynderskap.
 8. underårig

  underårig, person som är under 18 år, dvs. omyndig.
 9. minderårig

  minderårig, term som numera vanligen används i betydelsen omyndig eller underårig, dvs. person under 18 år.
 10. habilitet

  habilitet, egentligen förmåga, juridisk term som innebär att någon själv med rättslig verkan kan förplikta sig.