1. omyndig

  omyndig, person som är underårig, dvs. under 18 år, myndighetsåldern; före 1989 även person över 18 år som omyndigförklarats av domstol.
 2. omyndig

  o`myndig adj. ~t ORDLED: o--mynd-ig
  Svensk ordbok
 3. myndling

  myndling, omyndig person som är underställd förmyndare, se förmynderskap.
 4. underårig

  underårig, person som är under 18 år, dvs. omyndig.
 5. minderårig

  minderårig, term som numera vanligen används i betydelsen omyndig eller underårig, dvs. person under 18 år.
 6. habilitet

  habilitet, egentligen förmåga, juridisk term som innebär att någon själv med rättslig verkan kan förplikta sig.
 7. spärrat konto

  spärrat konto, bankkonto utan fritt förfogande för innehavaren, t.ex. därför att innestående medel utgör säkerhet för kredit eller är beroende av legala restriktioner, t.ex. överförmyndarspärr för omyndigs konto.
 8. förmyndare

  förmyndare kallas den som har hand om omyndigas pengar och alla andra ekonomiska och rättsliga angelägenheter.
 9. stora kommissionen

  stora kommissionen, domstol 1680–82 med uppgift att rannsaka och döma riksråden under Karl XI:s omyndighet 1660–72 för fel i finansförvaltningen (jämför förmyndarräfsten).
 10. förmynderskap

  förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.