1. omyndigförklara

  o`myndigförklara verb ~de ~t ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ar SUBST.: omyndigförklarande, omyndigförklaring
  Svensk ordbok
 2. omyndigförklaring

  omyndigförklaring, beslut av domstol varigenom en person som uppnått myndighetsåldern förklaras omyndig.
 3. Friedrich Glauser

  Glauser, Friedrich, 1896–1938, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 4. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 5. förvaltare

  förvaltare, inom juridiken person som enligt föräldrabalken (FB) förordnas av domstol att företräda en annan person (huvudmannen) i ekonomiska och personliga angelägenheter.
 6. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.
 7. omyndigförklaring

  o`myndigförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 8. förklara

  förkla´ra verb ~de ~t ORDLED: för-klar-ar SUBST.: förklarande, förklaring
  Svensk ordbok