1. omyndigförklara

  o`myndigförklara verb ~de ~t ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ar SUBST.: omyndigförklarande, omyndigförklaring
  Svensk ordbok
 2. omyndigförklaring

  omyndigförklaring, beslut av domstol varigenom en person som uppnått myndighetsåldern förklaras omyndig.
 3. Friedrich Glauser

  Glauser, Friedrich, 1896–1938, schweizisk (tyskspråkig) författare.
 4. förvaltare

  förvaltare, inom juridiken person som enligt föräldrabalken (FB) förordnas av domstol att företräda en annan person (huvudmannen) i ekonomiska och personliga angelägenheter.
 5. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 6. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.
 7. omyndigförklaring

  o`myndigförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 8. förklara

  förkla´ra verb ~de ~t ORDLED: för-klar-ar SUBST.: förklarande, förklaring
  Svensk ordbok