1. On

  On, i Gamla Testamentet namn på den egyptiska staden Heliopolis.

 2. print on demand

  print on demand, POD, beställningstryck, tryck-på-begäran, tillämpning av digitalt tryck för produktion av exakt det antal trycksaker som behövs vid ett tillfälle utan tryckning av överupplaga mot lager.

 3. Intergovernmental Panel on Climate Change

  Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s vetenskapliga klimatpanel, detsamma som IPCC.
 4. video on demand

  video on demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil.

 5. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 6. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 7. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, se CITES.
 8. Inter-American Commission on Human Rights

  Inter-American Commission on Human Rights, Washington, domstolsliknande organ, bildat 1948 inom ramen för OAS (Organization of American States) och med uppgift att granska staters och enskildas klagomål över kränkningar av mänskliga rättigheter definierade i 1969 års amerikanska konvention härom.
 9. osynliga handen

  osynliga handen, uttryck som användes av Adam Smith i essän ”The History of Astronomy” (skriven före 1758, men utgiven postumt 1795 i ”Essays on Philosophical Subjects”) samt i verken ”The Theory of Moral Sentiments” (1759) och ”The Wealth of Nations” (1–2, 1776).
 10. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.