1. On

  On , i Gamla Testamentet namn på den egyptiska staden Heliopolis.
 2. video-on-demand

  video-on-demand, VOD, beställvideo, tjänst som möjliggör för användare att på begäran se TV-program eller film i TV, dator, läsplatta eller mobil. Tjänsterna finns såväl kostnadsfria som via abonnemang eller som betalning per program.
 3. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 4. roll-on–roll-off

  roll-on–roll-off, se rorofartyg.
 5. Commission on Sustainable Development

  Commission on Sustainable Development, CSD, det engelska namnet på Kommissionen för hållbar utveckling.
 6. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 7. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. General Agreement on Tariffs and Trade

  General Agreement on Tariffs and Trade, se GATT.
 10. Inter-American Commission on Human Rights

  Inter-American Commission on Human Rights, Washington, domstolsliknande organ, bildat 1948 inom ramen för OAS (Organization of American States) och med uppgift att granska staters och enskildas klagomål över kränkningar av mänskliga rättigheter definierade i 1969 års amerikanska konvention härom.