1. onani

  onani, masturbation, sexuell självstimulering, olika tekniker att med hand eller föremål stimulera det egna könsorganet och underlivet för att nå sexuell tillfredsställelse.
 2. onani

  onani´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: onan-in
  Svensk ordbok
 3. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 4. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 5. masturbation

  masturbation, att med handen stimulera och tillfredsställa sig själv eller sin partner sexuellt.
 6. självbefläckelse

  självbefläckelse, äldre term för sexuell självstimulering, onani.
 7. sexuella övergrepp mot barn

  sexuella övergrepp mot barn, alla sexuella handlingar som riktas mot barn, det vill säga enligt lagen personer som inte fyllt 15 år, i vissa fall 18 år.

 8. sexuellt övergrepp mot barn

  sexuellt övergrepp mot barn är ett sexualbrott mot barn som är under 15 år.

 9. Alfhild Tamm

  Tamm, Alfhild, 1876–1959, läkare, specialist på talrubbningar, Sveriges första kvinnliga psykiater, med.lic. 1905, medicine hedersdoktor 1951; jämför släktartikel Tamm.
 10. autoerotik

  autoerotik, sexuell tillfredsställelse utan medverkan av en partner.