1. ondes Martenot

  ondes Martenot , elektroniskt musikinstrument, konstruerat 1928 av Maurice Martenot.
 2. ond ande

  ond ande, detsamma som demon.
 3. onda andar

  onda andar, detsamma som demoner (se demon).
 4. Karl den onde

  Karl den onde, kung av Navarra, se Karl II.
 5. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 6. ond tro

  ond tro, juridisk term för den situation en part befinner sig i när han hävdar ett visst förhållande av rättslig betydelse för annan, trots att han inser eller bör inse att förhållandet inte föreligger.
 7. Onda andar

  Onda andar, roman i tre delar av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1871–72.

 8. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 9. Maurice Martenot

  Martenot, Maurice, 1898–1980, fransk pianist och musikpedagog, uppfinnare av det elektriska instrumentet ondes Martenot.
 10. Eli Wallach

  Wallach, Eli, 1915–2014, amerikansk skådespelare.