1. Ondskans blommor

  Ondskans blommor, Les Fleurs du mal, diktsamling av den franske författaren Charles Baudelaire.

 2. ondska

  ondska [on`(d)ska] subst. ~n ORDLED: ond-skan
  Svensk ordbok
 3. myt

  myt är en religiös berättelse som förklarar varför världen ser ut som den gör.
 4. teodicéproblemet

  teodicéproblemet är problemet att det verkar som om Gud tillåter ondska.
 5. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 6. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 7. J.K. Rowling

  Rowling, Joanne Kathleen, född 31 juli 1965, brittisk författare.

 8. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 9. konfucianism

  konfucianism, en idétradition – benämnd efter Konfucius – som har spelat en central roll i Kinas kultur och samhällsliv under mer än två årtusenden och som har haft stor betydelse också i övriga Östasien.
 10. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.