1. onormal

  o`normal adj. ~t ORDLED: o--norm-al
  Svensk ordbok
 2. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 3. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 4. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 5. NK-celler

  NK-celler, naturliga mördarceller, celler inom immunsystemet vilka kan döda onormala celler.
 6. patologisk

  patologisk, tillhörande patologin; sjuklig, onormal, av sjukdom förändrad.
 7. monoklonala antikroppar

  monoklonala antikroppar, antikroppar producerade av celler som ursprungligen kommer från en och samma cell, dvs. en klon.
 8. projektion

  projektion, psykologisk term med både en generell och en specifik innebörd.
 9. narkolepsi

  narkolepsi, okontrollerbart sömnbehov.
 10. cytotoxiska T-celler

  cytotoxiska T-celler, T-mördarceller, T-killerceller, celler inom immunsystemet vilka utan inblandning av antikroppar kan döda celler som är infekterade av virus eller parasiter, eller är onormala på annat sätt, genom att inducera apoptos.