1. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 2. ontogeni

  ontogeni, ontogenes, en växt- eller djurindivids utveckling från befruktad äggcell till vuxen.
 3. ont öga

  ont öga, en form av folktro, se onda ögat.
 4. Ontariosjön

  Ontariosjön, engelska Lake Ontario, sjö på gränsen mellan USA och Kanada; 19 530 km2.

 5. ont

  ont adv.
  Svensk ordbok
 6. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 9. Onteniente

  Onteniente, stad i östra Spanien; för belägenhet se landskarta Spanien.
 10. Ontario

  Ontario, provins i Kanada; 1,2 miljoner km2, 14,3 miljoner invånare (2018), varav 90 procent bor inom ett litet område i provinsens sydöstra del.