1. onyttig

  o`nyttig adj. ~t ORDLED: o--nytt-ig
  Svensk ordbok
 2. fåfänga

  fåfänga, byggnad i form av paviljong, lusthus eller liknande, placerad i trädgård eller park.
 3. nyttig energi

  nyttig energi, begrepp som i energiförsörjningssammanhang vanligen betecknar de energiformer som människan ytterst behöver för sitt välbefinnande, nämligen värme, ljus och rörelse (mekaniskt arbete).
 4. permutationsrätt

  permutationsrätt, myndighets rätt att ändra i eller lämna dispens från föreskrifter i bl.a. gåvobrev, testamenten eller stiftelseförordnanden.
 5. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 6. paracelsism

  paracelsism, inflytelser av Paracelsus läror på idéer och vetenskap.
 7. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 8. skräda

  skräda, skilja det användbara eller goda från det onyttiga eller dåliga, t.ex. sikta mjöl eller särskilja kvaliteter av malm (jämför skrädkaka och skrädning).
 9. tumör

  tumör, hos levande varelser en utväxt orsakad av onormal celldelning betingad av genetiska faktorer eller av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.
 10. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.