1. oocyt

  oocyt, äggmodercell, stadium i djuräggets utveckling.
 2. äggcell

  äggcell, ägg, ovum, honlig könscell, hongamet.
 3. äggstock

  äggstock, ovarium, hos djurhonor parigt eller oparigt organ i vilket oocyter mognar till äggceller, varefter de överförs till äggledaren.
 4. oogenes

  oogenes, utvecklandet av den honliga gameten, äggcellen, hos djur.
 5. äggmodercell

  äggmodercell, detsamma som oocyt.
 6. äggblåsa

  äggblåsa, äggfollikel, follikel, hos ryggradsdjur en oocyt omgiven av ett eller flera lager av andra celler.
 7. NordGen

  NordGen, Nordiskt Genresurscenter, samnordisk institution inrättad 2008 under Nordiska ministerrådet för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog.