1. oolit

  oolit, romsten, sedimentär bergart som till större delen består av upp till 2 mm stora, kemiskt eller biokemiskt bildade, runda eller ovala partiklar, s.k. ooider.
 2. oolit

  ooli´t subst. ~en ORDLED: oo-lit-en
  Svensk ordbok
 3. ironstone

  ironstone, järnrika, sedimentära bergarter med en ålder mellan 245 och 65 miljoner år.
 4. clintonmalm

  clintonmalm, järnmalmer med förhållandevis låg järnhalt, 40–50 %, bildade under kambrisk till devonisk tid genom kemisk-sedimentära processer i grundhav.
 5. pisolit

  pisolit, ärtsten, sedimentär bergart som till större delen består av över 2 mm stora, kemiskt eller biokemiskt bildade, runda partiklar, s.k. pisoider.