1. malmbildning

  malmbildning, geologisk process i eller på jordskorpan som leder till att metallhaltiga mineral bildas eller anrikas i sådan mängd att de bildar malm.
 2. järnspat

  järnspat, siderit, mineral med sammansättningen FeCO 3 tillhörande kalkspatgruppen.
 3. hallalager

  hallalager, geologiskt lageravsnitt i mellersta silur bestående av oolitiska och leriga kalkstenar, ställvis även revkalksten.
 4. manganit

  manganit, mineral med sammansättningen MnO(OH).
 5. greenalit

  greenalit, mineral tillhörande kaolinit-serpentingruppen med sammansättningen (Fe 2+,Fe 3+) 2-3Si 2O 5(OH) 4 .
 6. chamosit

  chamosit, grönaktigt mörkgrått till svart, ogenomskinligt mineral med ljust gröngrått streck (pulverfärg) och matt glans.
 7. Lucien Cayeux

  Cayeux, Lucien, 1864–1944, fransk geolog och petrograf, professor vid Institut national agronomique 1901–04, vid École des Mines 1904–12 och vid Collège de France 1912–36.
 8. goethit

  goethit, göthit, hydroxidmineral med sammansättningen FeO(OH).