1. mansplaining

  mansplaining, fenomenet att en man ger oombedda förklaringar till kvinnor som av mannen förutsätts vara mindre kunniga om ämnet.

 2. oombedd

  o`ombedd adj. oombett ORDLED: o--om-bedd
  Svensk ordbok
 3. äktenskapsmäklare

  äk`tenskapsmäklare subst. ~n äv. äktenskapsmäklarn, plur. ~, best. plur. äktenskapsmäklarna ORDLED: äkt-en-skaps--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 4. beskyddare

  beskydd´are subst. ~n äv. beskyddarn, plur. ~, best. plur. beskyddarna ORDLED: be-skydd-ar-en
  Svensk ordbok
 5. frivillig

  fri`villig adj. ~t ORDLED: fri--vill-ig
  Svensk ordbok