1. opålitlig

  o`pålitlig adj. ~t ORDLED: o--på-lit-lig
  Svensk ordbok
 2. W.C. Fields

  Fields, W.C., egentligen William Claude Dukenfield, 1879–1946, amerikansk komiker.
 3. apokryfisk

  apokryfisk, en beteckning som i kristendomens ursprungsmiljö användes om skrifter med anspråk på att innehålla hemlig visdom; jämför apokryfer.
 4. Styrbjörn Starke

  Styrbjörn Starke, 900-talets senare del, viking vars existens är belagd i en isländsk skaldedikt.
 5. Georg

  Georg, 1583–1641, hertig av Braunschweig–Lüneburg, av huset Welf.
 6. arbetskompanier

  arbetskompanier, disciplinkompanier , beredskapsåtgärd under andra världskriget för att isolera inkallade som ansågs nationellt mindre pålitliga.
 7. emendation

  emendation, förbättring av en dåligt traderad text så att den får det utseende originalet kan tänkas ha haft; jämför textkritik.
 8. konfabulation

  konfabulation, psykologisk och psykiatrisk term för benägenhet att berätta livliga historier utan sanningshalt.
 9. Mary Gentle

  Gentle, Mary, född 1956, brittisk författare.
 10. Pandora

  Pandora är en figur i den grekiska sagan.