1. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 2. Operation Barbarossa

  Operation Barbarossa, tyska Unternehmen Barbarossa, kodnamnet för det tyska angreppet på Sovjetunionen, vilket inleddes 22 juni 1941.
 3. Operation Bagration

  Operation Bagration, sovjetisk militär offensiv från juni till augusti 1944 vilken resulterade i att sovjetiska styrkor pressade tillbaka tyska armén från Belarus och östra Polen.

 4. operationsanalys

  operationsanalys, OA, vetenskaplig metodik för att förse beslutsfattare med kvantitativa beslutsunderlag.
 5. operationell definition

  operationell definition, definition som anger ett förfarande (en operation) som gör det möjligt att avgöra om ett givet fenomen faller under det definierade begreppet och att mäta det, ifall begreppet är kvantitativt.
 6. Operation Dynamo

  Operation Dynamo, kodnamn för evakueringen av brittiska, franska och belgiska soldater 29 maj till 4 juni 1940.
 7. soap opera

  soap opera, radio- och TV-genre, se tvål­opera.
 8. Metropolitan Opera House

  Metropolitan Opera House, ”Met”, operascen i New York, grundad 1883.

 9. opera

  o´pera subst. ~n operor ORDLED: op-er-an
  Svensk ordbok
 10. operation

  operation, inom medicinen, odontologin och veterinärmedicinen kirurgiskt ingrepp i syfte att diagnostisera eller behandla sjukdomar.