1. opposition

  opposition, i politiska sammanhang det eller de partier som inte tillhör ett lands regering och som i motsats till partier som aktivt eller passivt stöder regeringen, utan att själva ingå i den, bekämpar regeringen och dess politik.

 2. oppositionspolitik

  oppositionspolitik, i en demokrati alternativa förslag till regeringens politik.
 3. opportunist

  opportunist inom biologi en art som med avseende på t.ex. ståndort, födoval eller boplats utnyttjar vad som för stunden finns rikligen tillgängligt.
 4. oppositionsledare

  oppositionsledare, ledaren för det naturliga alternativet till den sittande regeringen.
 5. opportunistiska infektioner

  opportunistiska infektioner, infektioner med mikroorganismer som i normala fall är harmlösa, s.k. opportunister.
 6. opportunist

  opportunist, inom medicinsk mikrobiologi mikroorganism som normalt är en harmlös saprofyt (t.ex. i munhålan eller tarmkanalen) men som kan ge upphov till sjukdom vid speciella förhållanden, vanligen på grund av att bärarens immunsystem sviktar.
 7. opportunitetsprincipen

  opportunitetsprincipen, i äldre processrättslig doktrin principen att åklagaren efter en skönsmässig bedömning får bestämma om åtal ska väckas eller inte.
 8. opponera

  opponera är att granska och kritisera.
 9. opposition

  opposition, ett centralt begrepp i strukturalistisk språksyn.
 10. Oppfinnar-Jocke

  Oppfinnar-Jocke, engelska Gyro Gearloose, seriefigur, skapad 1951 av Carl Barks som bifigur i serien ”Kalle Anka”.