1. opp

  opp [åp´] adv.
  Svensk ordbok
 2. opphämta

  opphämta, upphämta , folklig vävnads­teknik, vanligast i södra Sverige.
 3. oppression

  oppression, medicinsk term för tryckande känsla i bröstet eller känsla av att bröstkorgen är för trång.
 4. opportunist

  opportunist inom biologi en art som med avseende på t.ex. ståndort, födoval eller boplats utnyttjar vad som för stunden finns rikligen tillgängligt.
 5. oppositionseffekt

  oppositionseffekt, påfallande ökning av en himlakropps ljusstyrka då solbelysningen kommer från betraktarens riktning, t.ex. när en planet befinner sig i opposition.
 6. opportunist

  opportunist, inom medicinsk mikrobiologi mikroorganism som normalt är en harmlös saprofyt (t.ex. i munhålan eller tarmkanalen) men som kan ge upphov till sjukdom vid speciella förhållanden, vanligen på grund av att bärarens immunsystem sviktar.
 7. opponens

  opponens, anatomisk term: motsatt, motstående, t.ex. i namnet på en av tummens muskler, musculus opponens pollicis, som för tummen i en båge över handflatan och ställer den mot de övriga fingertopparna, bl.a. vid olika grepprörelser.
 8. opposition

  opposition, oppositio, anatomisk term för motställning, t.ex. att tummen rör sig över handflatan i riktning mot handens övriga fingrar.
 9. opposition

  opposition, ett centralt begrepp i strukturalistisk språksyn.
 10. opposition

  opposition, i astronomin det tillfälle då en planet (eller en annan himlakropp) befinner sig i motsatt riktning mot solen sett från jorden.