1. oppe

  oppe [åp`e] adv.
  Svensk ordbok
 2. Oppeby

  Oppeby, f.d. församling i Kinda kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 3. Oppeln

  Oppeln , det tyska namnet på staden Opole, Polen.
 4. Oppegård

  Oppegård, kommun i Akershus fylke, sydöstra Norge.

 5. Oppenheimer–Volkoff-massan

  Oppenheimer–Volkoff-massan, den största massa som en neutronstjärna kan ha.
 6. Dennis Oppenheim

  Oppenheim, Dennis, 1938–2011, amerikansk konstnär.
 7. Meret Oppenheim

  Oppenheim, Meret, 1913–85, tysk-schweizisk bild- och objektkonstnär, vars feminint individuella uttrycksform och livshållning anknyter till surrealismen.
 8. Albert Oppel

  Oppel, Albert, 1831–65, tysk paleontolog, professor vid universitetet i München från 1861.
 9. J. Robert Oppenheimer

  Oppenheimer, Julius Robert, kallad ”Oppie”, 1904–67, amerikansk fysiker, professor vid University of California (Los Angeles) och California Institute of Technology 1929–47, föreståndare för Institute for Advanced Study i Princeton från 1947.
 10. Edward Philips Oppenheim

  Oppenheim, Edward Philips, 1866–1946, brittisk författare.