1. opponent

  opponent, i akademiska sammanhang en som är utsedd av fakultetsnämnd att kritiskt granska den doktorsavhandling som framläggs vid en disputation.
 2. opponent

  opponen´t subst. ~en ~er ORDLED: op-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 3. extra opponent

  extra opponent, benämning på person bland åhörarna ( ex auditorio) som vid en doktorsdisputation anför synpunkter på avhandlingen sedan fakultetsopponenten slutfört sin opposition.
 4. Opponenterna

  Opponenterna, krets av 84 svenska bildkonstnärer, främst av en yngre generation, vilka organiserade sig och 1885 framförde krav (vilka avvisades) på Konstakademien om reformer och modernisering av bl.a. konstutbildning och konstnärsstöd.
 5. opponentfärger

  opponentfärger, färger som inte samtidigt kan förekomma i en sammansatt färg­upplevelse: rött och grönt respektive gult och blått.
 6. ex auditorio

  ex auditorio (latin), ur åhörarkretsen, se extra opponent.
 7. Narmerpaletten

  Narmerpaletten, en 63 cm hög reliefdekorerad sminkpalett av skiffer från tiden för Egyptens enande (ca 3000 f.Kr.), påträffad 1898 vid brittiska utgrävningar i Hierakonpolis, Egypten.
 8. George Buchanan

  Buchanan, George, 1506–82, skotsk humanist och reformator.
 9. rullning

  rullning, ett av de vanligaste brottningsgreppen, vilket som regel utförs i parterrläge.
 10. Aleksandr Tairov

  Tairov, Aleksandr, 1885–1950, sovjetisk regissör.