1. OR

  OR, officiell, postal förkortning för Oregon (USA).
 2. or

  or, arter i kvalsterfamiljen Acaridae.
 3. or

  or subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: or-et
  Svensk ordbok
 4. I-or

  I-or, engelska Eeyore, åsnan i A.A. Milnes böcker om Nalle Puh.
 5. OR-grind

  OR-grind, detsamma som ELLER-grind.
 6. Right or wrong, my country

  Right or wrong, my country (’rätt eller orätt, mitt land’), yttrande tillskrivet den amerikanske amiralen Stephen Decatur (1779–1820), senare ofta använt som uttryck för obetingad lojalitet mot den egna staten med bortseende från alla moraliska synpunkter.
 7. John Harryson

  Harryson, John, 1926–2008, skådespelare.
 8. Henry George

  George, Henry, 1839–97, amerikansk publicist och ekonom, ursprungligen sjöman och guldgrävare.
 9. externalism

  externalism, betraktelsesätt inom vetenskapshistorien enligt vilket yttre samhälleliga faktorer har styrt eller påverkat vetenskapens utveckling (t.ex. marxistisk historiesyn).
 10. ortoestrar

  ortoestrar, kemiska föreningar med den allmänna formeln RC(OR′) 3, där R och R′ är kolvätegrupper.