1. or

  or, arter i kvalsterfamiljen Acaridae.
 2. I-or

  I-or, engelska Eeyore, åsnan i A.A. Milnes böcker om Nalle Puh.
 3. OR

  OR, officiell, postal förkortning för Oregon (USA).
 4. Right or wrong, my country

  Right or wrong, my country (’rätt eller orätt, mitt land’), yttrande tillskrivet den amerikanske amiralen Stephen Decatur (1779–1820), senare ofta använt som uttryck för obetingad lojalitet mot den egna staten med bortseende från alla moraliska synpunkter.
 5. or

  or subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: or-et
  Svensk ordbok
 6. Mary Wollstonecraft Shelley

  Shelley, Mary Wollstonecraft, 1797–1851, brittisk författare, dotter till William Godwin och Mary Wollstonecraft, från 1816 gift med Percy Bysshe Shelley (död 1822).

 7. OR-grind

  OR-grind, detsamma som ELLER-grind.
 8. språkvariation

  språkvariation, växling mellan olika språk, mellan varieteter av språk eller mellan alternativa språkformer inom en varietet.
 9. Elvis Presley

  Presley, Elvis, född 8 januari 1935, död 16 augusti 1977, amerikansk sångare och skådespelare.
 10. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.