1. orörd

  o`rörd adj. orört ORDLED: o--rör-da
  Svensk ordbok
 2. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

 3. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 4. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 5. duvor

  duvor, Columbidae, den enda nu levande familjen i ordningen duvfåglar, med bortåt 300 arter, framför allt i tropikerna men också med flera arter i tempererade områden.
 6. kanteffekt

  kanteffekt, olikheten mellan perifera och centrala delar av ett vegetationsområde (jämför ekoton) eller en försöksparcell.
 7. arkaisk

  arkaisk, ålderdomlig, orörd.
 8. slidkrans

  slidkrans, mödomshinna, hymen, slemhinneveck som utgår från slidmynningens bakre kant och som delvis täcker slidöppningen.
 9. orangutanger

  orangutanger, Pongo, släkte människoapor med tre arter: borneoorangutang (Pongo pygmaeus [-mɛ:-]),  sumatraorangutang (Pongo abelii) och tapanuliorangutang (Pongo tapanuliensis).

 10. integritet

  integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag.