1. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 2. ampicillin

  ampicillin, antibiotikum hörande till penicillingruppen.
 3. samlag

  samlag, akt där två eller flera personer förenas sexuellt.
 4. plutonium

  plutonium, radioaktivt grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3; kemiskt tecken Pu.
 5. ALI

  ALI, Annual Limit on Intake, tidigare använt begrepp som avsåg den mängd (mätt i becquerel) av ett radioaktivt ämne som, om det tillfördes kroppen oralt, genom inhalation eller via huden gav en strålningsdos av 50 millisievert (mSv) per år.
 6. vitlök

  vitlök, Allium sativum, art i familjen amaryllisväxter.
 7. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, syntetiskt centralstimulerande medel som kan ätas, drickas, inandas genom näsan (snortas) eller injiceras.

 8. järn

  järn, metalliskt grundämne, över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
 9. cesium

  cesium, metalliskt grundämne tillhörande alkalimetallerna i periodiska systemets grupp 1 (I A), kemiskt tecken Cs.
 10. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.