1. ord

  ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller mindre given.
 2. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 3. ORD

  ORD, förkortning för optisk rotationsdispersion.
 4. Livets Ord

  Livets Ord, kristen stiftelse bildad i Uppsala 1983; i dagligt tal avses med benämningen församling med samma namn.
 5. ord

  ord, i databehandlingssammanhang ett fixt antal tecken eller siffror som lagras i en minnescell i en dator och där kan behandlas som en enhet.
 6. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 7. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 8. ordovicium

  ordovicium, geologisk period, ca 488–444 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under denna period.
 9. främmande ord

  främmande ord, term som i äldre tid avsåg alla lånord i ett språk.
 10. livets ord

  livets ord, benämning på Jesus Kristus baserad på Första Johannesbrevet 1:1.