1. ordaccent

  ordaccent, ett framhävningsmönster som kännetecknar ett ord.
 2. ordaccent

  o`rdaccent subst. ~en ~er ORDLED: ord--ac-cent-en
  Svensk ordbok
 3. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 4. dynamisk accent

  dynamisk accent, inom språkvetenskapen en ordaccent som uttrycks genom att den betonade stavelsen i ordet uttalas med större ljudstyrka (intensitet) än de övriga.
 5. Nonnos

  Nonnos, grekisk epiker från Panopolis i Egypten, verksam ca 500 e.Kr.
 6. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 7. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 8. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 9. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 10. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).