1. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.
 2. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok
 3. Nusvensk ordbok

  Nusvensk ordbok, ordbok i tio band (1915–72) över svenska språket under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft (omtryckt 1981 i fem band).
 4. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 5. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, ordbok i två band utgiven 2009.
 6. halvfranskt band

  halvfranskt band, benämning på halvskinnband, bokband med rygg och hörn överdragna med skinn.
 7. SAOB

  SAOB, förkortning för Svenska Akademiens ordbok.
 8. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin är det största nutida uppslagsverket på svenska.

 9. baklängesordbok

  baklängesordbok, finalalfabetisk ordbok, retrograd ordbok, ordbok där orden är sorterade i alfabetisk ordning efter ordens slut i stället för efter ordens början, varvid ord med samma (eller likartat) slut står intill varandra.
 10. antibarbarus

  antibarbarus, språklära, ordbok e.d. som har till syfte att förebygga eller avlägsna språkvidrigheter eller språkligt ”barbari”.