1. ordinär

  ordinär, normal, regelrätt, genomsnittlig.
 2. ordinär

  ordinä´r adj. ~t ORDLED: ord-in-är
  Svensk ordbok
 3. ordinär konkurs

  ordinär konkurs, i äldre konkurslagstiftning använd benämning på sådan konkurs där boets tillgångar räcker till viss utdelning.
 4. ordinär process

  ordinär process, process där förfarandet i sin helhet följer rättegångsbalkens bestämmelser.
 5. ordinär processgemenskap

  ordinär processgemenskap, det förhållande som föreligger mellan två eller flera parter som i en rättegång har en gemensam motpart och som var och en i förhållande till denna motpart är att anse som självständig.
 6. dubbelbrytning

  dubbelbrytning, optiskt fenomen hos bl.a. vissa (anisotropa) kristaller.
 7. château

  château, benämning på en vinproducerande egendom, främst i Bordeaux, även om den är en högst ordinär bondgård.
 8. Aleksandr Ljapunov

  Ljapunov, Aleksandr, 1857–1918, rysk matematiker och sannolikhetsteoretiker.
 9. kristalloptik

  kristalloptik behandlar optiska egenskaper som är direkt relaterade till kristallsymmetrin hos ett material.
 10. Nicols prisma

  Nicols prisma, kalkspatprisma, så utformat att genomgående ljus blir planpolariserat.