1. ordinera

  ordine´ra verb ~de ~t ORDLED: ord-in-er-ar SUBST.: ordinerande, ordinering; ordination
  Svensk ordbok
 2. post eller propter

  post eller propter, uttryck använt inom medicinen när man är osäker om t.ex. ett tillfrisknande skett av sig självt eller berott på en ordinerad behandling.
 3. läkemedelskommitté

  läkemedelskommitté, LK, LMK, expertgrupp som för ett län, ett sjukvårdsdistrikt eller en kommun sammanställer rekommendationer – läkemedelslistor – avseende de läkemedel som områdets läkare i första hand bör ordinera.
 4. Birgit Karlsson

  Karlsson, Birgit, född 1935, frikyrkopastor, missionsföreståndare i Svenska baptistsamfundet 1984–95, ordinerad 1959 som en av detta samfunds första kvinnliga pastorer.
 5. Sven Kjöllerström

  Kjöllerström, Sven, 1901–81, teolog, professor i praktisk teologi med kyrkorätt vid universitetet i Lund 1941–67, prorektor där 1956–64.
 6. Dosett

  Dosett ®, läkemedelsdispenser, behållare för en veckas behov av ett eller flera ordinerade läkemedel (tabletter).
 7. stärkande medel

  stärkande medel, roborans , tonikum, förr benämning på medicin som ansågs vara allmänt uppiggande, avhjälpa trötthet och dålig aptit samt öka prestationsförmågan.
 8. iatrogent missbruk

  iatrogent missbruk, missbruk av läkemedel betingat av läkares åtgärder.

 9. optiker

  optiker, yrkesman som undersöker synfunktionen samt vid behov ordinerar och anpassar optiska synhjälpmedel såsom glasögon, kontaktlinser och hjälpmedel för synsvaga.
 10. dagsjukvård

  dagsjukvård, dagvård, i förväg planerad och av läkare ordinerad sjukvård under dagtid upp till 8 timmar på sjukhus eller på primärvårdens sjukhem; patienten vistas i sin bostad under nätter och helger.