1. ordning

  ordning, i logik och matematik kortform för ordningsrelation.
 2. ordning

  ordning, matematisk term som anger antalet element i en grupp.
 3. ordning

  ordning, kategori i det biologiska hierarkiska systemet, använd på nivån mellan klass och familj.
 4. ordning

  ordning [å`rd-] subst. ~en ~ar ORDLED: ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 5. partiell ordning

  partiell ordning, matematiskt begrepp, se ordningsrelation.
 6. korintisk ordning

  korintisk ordning, den smäckraste och rikast utformade av de tre grekiska kolonnordningarna.
 7. toskansk ordning

  toskansk ordning, den enklast utformade av de fem klassiska kolonnordningarna.
 8. nådens ordning

  nådens ordning, latin ordo salutis, inom luthersk teologi den process som leder en icke-troende till kristen tro och till att växa i denna tro.
 9. jonisk ordning

  jonisk ordning, den med avseende på slankhet och skulptural rikedom mellersta av de tre grekiska kolonnordningarna.
 10. dorisk ordning

  dorisk ordning, den strängaste och mest kompakta av de tre grekiska kolonnordningarna.