1. ordningsföljd

  ordningsföljd [å`rd-] subst. ~en ~er ORDLED: ordn-ings--följd-en
  Svensk ordbok
 2. basparning

  basparning är sammanhållningen mellan kvävebaser i till exempel de två kedjorna i DNA.
 3. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 4. intervallsprängning

  intervallsprängning, sprängning i vilken laddningarna bringas att detonera i viss ordningsföljd och med förbestämda tidsintervall.
 5. serieminne

  serieminne, sekventiellt minne , datorminne där läsning och skrivning sker sekventiellt, dvs. i den ordningsföljd i vilken tecknen matas ut respektive in.
 6. sekvens

  sekvens, följd av sammanhörande företeelser av något slag; inom biokemi och biologi ordningsföljden av delkomponenter i makromolekyler, framför allt DNA, RNA och proteiner.
 7. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).
 8. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 9. proteinsyntes

  proteinsyntes, den bildning av proteiner som sker i alla levande celler.
 10. synops

  synops, teologisk term: en bok i vilken texterna i Nya Testamentets tre första evangelier (de s.k. synoptiska evangelierna) är uppställda i parallella kolumner.