1. oren

  o`ren adj. ~t ORDLED: o--ren
  Svensk ordbok
 2. oren accept

  oren accept, term inom avtalsrätten för det fall att ett anbud inte accepteras i föreliggande skick utan endast med vissa ändringar eller tillägg.
 3. Nahal Oren

  Nahal Oren, Naḥal Oren , dalgång med boplatser från ca 18 000 till ca 7 000 f.Kr. på västra sidan av Karmel, Israel.
 4. Orenburg

  Orenburg, 1938–57 Tjkalov, stad i Ryska federationen; 556 000 invånare (2014).
 5. Orenda

  Orenda, irokesisk benämning på den yttersta kraften i skapelsen.
 6. orenhet

  o`renhet subst. ~en ORDLED: o--ren-het-en
  Svensk ordbok
 7. orena

  o`rena verb ~de ~t ORDLED: o--ren-ar SUBST.: orenande
  Svensk ordbok
 8. orenlighet

  o`renlighet subst. ~en ~er ORDLED: o--ren-lig-het-en
  Svensk ordbok
 9. orenlig

  o`renlig adj. ~t ORDLED: o--ren-lig
  Svensk ordbok
 10. renhet–orenhet

  renhet–orenhet, religionshistoriskt
  motsatspar som markerar vad som krävs för att en människa skall kunna nalkas det heligas sfär respektive vad som utesluter henne därifrån.