1. Borisav Stanković

  Stanković, Borisav, 1876–1927, serbisk författare.
 2. kalcium

  kalcium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetallerna, kemiskt tecken Ca.
 3. rackare

  rackare, äldre och oftast nedsättande benämning på en person som utförde arbete som ansågs orent.

 4. strontium

  strontium, metalliskt grundämne som hör till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetaller; kemiskt tecken Sr.
 5. Mary Douglas

  Douglas, Mary, 1921–2007, brittisk socialantropolog, professor vid University College i London 1970–78 och vid Northwestern University i Chicago 1981–85, hedersdoktor vid Uppsala universitet 1986.
 6. renhet–orenhet

  renhet–orenhet, religionshistoriskt
  motsatspar som markerar vad som krävs för att en människa skall kunna nalkas det heligas sfär respektive vad som utesluter henne därifrån.
 7. ledarhund

  ledarhund, blindhund, typ av assistanshund som används av en gravt synskadad person för att bistå vid förflyttning.
 8. zirkonium

  zirkonium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 4, titangruppen, kemiskt tecken Zr.
 9. Aritaporslin

  Aritaporslin, benämning på det äldsta japanska porslinet, framställt i och omkring staden Arita i provinsen Hizen på ön Kyushu.
 10. strukturalism

  strukturalism, de teorier och metoder inom olika vetenskapliga ämnen som utgår från att enskilda element inte kan analyseras isolerat eftersom de är bestämda av bredare regelbundenheter och mönster; verkligheten är strukturerad.