1. organiserad brottslighet

  organiserad brottslighet, brottslighet som bedrivs av mer eller mindre väl strukturerade sammanslutningar i syfte att uppnå stora finansiella vinster genom illegala aktiviteter.

 2. organisera

  organisera är att ordna något på ett planerat sätt, se organisation.
 3. organisera

  organise´ra verb ~de ~t ORDLED: org-an-is-er-ar SUBST.: organiserande, organisering; organisation (till 1)
  Svensk ordbok
 4. organisera sig

  organise´ra sig verb organiserade organiserat ORDLED: org-an-is-er-ar SUBST.: organiserande, organisering
  Svensk ordbok
 5. organiserad

  organise´rad adj. organiserat ORDLED: org-an-is-er-ad
  Svensk ordbok
 6. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 7. Leif G.W. Persson

  Persson, Leif Gustav Willy, född 1945, kriminolog och författare, professor i kriminologi vid Polishögskolan sedan 1991.

 8. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 9. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.