1. Orienten

  Orienten, österlandet, benämning på Asien utom det forna Sovjetunionen samt den nordöstligaste delen av Afrika.
 2. orientaliska kyrkor

  orientaliska kyrkor, österländska kyrkor, österländskt ortodoxa kyrkor, de regionalkyrkor som under 400–600-talen skilde sig från den bysantinska rikskyrkan och har bevarat sin identitet intill nutiden.
 3. orientering

  orientering, sport med militärt ursprung vilken bedrivs med karta och (oftast) kompass.

 4. orientering

  orientering, djurs förmåga att bestämma och hålla en viss kompassriktning.
 5. orienteringsämnen

  orienteringsämnen, , 1962–94 gemensam benämning i grundskolans läroplaner för ämnena kristendomskunskap (sedan 1969 religionskunskap), hembygds­kunskap, samhällskunskap, historia, geografi, biologi, kemi, fysik och bild (lågstadiet, sedan 1980).
 6. orienteringskarta

  orienteringskarta, karta för orienteringslöpning, vanligen i skala 1:15 000.

 7. orientalisk häst

  orientalisk häst, ras eller typ av häst som härstammar från antika hästar i Främre Orienten.
 8. Främre Orienten

  Främre Orienten, Främre Asien , geografisk benämning på Sydvästasien, ett arv från en tid när det för européer föreföll självklart att betrakta Europa som världens centrum (jämför Orienten).

 9. orientalisk

  orientalisk, som kommer från eller har samband med Orienten.
 10. oriental

  oriental, person från Orienten.