1. orimlig

  o`rimlig adj. ~t ORDLED: o--rim-lig
  Svensk ordbok
 2. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 3. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 4. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 5. fattigdom

  fattigdom innebär en orimligt låg levnadsstandard.

 6. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.
 7. depression

  depression, nedstämdhet, sänkt grundstämning.
 8. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 9. anomali

  anomali, avvikelse från det normala, från en regel eller lag, orimligt förhållande; inom vetenskapsteorin brott mot de förväntningar som en förhärskande teoribildning skapar, dvs. observationer, experiment eller slutsatser som antingen inte kan förklaras av eller är oförenliga med teorin.
 10. metakognition

  metakognition, metalärande, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den.