1. orkeslös

  orkeslös [år`-] adj. ~t ORDLED: ork-es--lös
  Svensk ordbok
 2. dekrepitus

  dekrepitus, (i hög grad) ålderdomssvag (i synnerhet mentalt).
 3. sytning

  sytning, medeltida form för underhåll och vård av gamla och orkeslösa människor mot att dessa lämnade ifrån sig sin egendom.
 4. namnstämpel

  namnstämpel, stämpel som återger en persons namnteckning.
 5. hospital

  hospital, ursprungligen barmhärtighetsinrättning för vård av sjuka (särskilt av spetälska; ordet spetälsk är lånat från medellågtyska spetâlesch, spetelesk, till spetâl, spittal ’sjukhus’, av hospital), orkeslösa eller fattiga.
 6. ättestupa

  ättestupa, hög, brant klippa där enligt traditionen orkeslösa åldringar kastades eller kastade sig ner.
 7. fattighus

  fattighus, fattigstuga , byggnad där fattiga och orkeslösa personer förr inhystes. 1686 års kyrkolag rekommenderade och 1734 års lag ålade församlingarna att inrätta fattigstugor, men detta åtlyddes inte överallt.
 8. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 9. utlevad

  u`tlevad adj. utlevat ORDLED: ut--lev-ad
  Svensk ordbok
 10. ork

  ork [år´k] subst. ~en ORDLED: ork-en
  Svensk ordbok