1. Orm

  Orm, Ormin, engelsk kanik av Augustinorden, som cirka 1200 skrev evangelieparafraser med diverse utläggningar om Jesu liv.

 2. Röde Orm

  Röde Orm, roman i två delar av Frans G. Bengtsson, utgiven 1941–45.

 3. ormar

  ormar, Serpentes (tidigare Ophidia), underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.
 4. ormvråk

  ormvråk, Buteo buteo, art i familjen hökfåglar.
 5. Ormbäraren

  Ormbäraren, Ophiuchus, stjärnbild på himmelsekvatorn belägen söder om Herkules med stjärnbilden Ormens båda delar, Ormens stjärt respektive Ormens huvud, på ömse sidor.
 6. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 7. ormspel

  ormspel, tärningsspel där deltagarna flyttar sina spelpjäser längs en spiralformad bana, ritad som en orm med i ordningsföljd numrerade rutor.
 8. ormörn

  ormörn, Circaetus gallicus , art i familjen hökfåglar.
 9. ormgiftsserum

  ormgiftsserum, med immunologisk teknik framställt antiserum mot ormgifter.
 10. orm

  orm subst. ~en ~ar ORDLED: orm-en
  Svensk ordbok