1. ornat

  ornat, kyrklig skrud.
 2. ornamentglas

  ornamentglas, en typ av insynsskyddande glas med inpressade mönster.
 3. Ornamo

  Ornamo , egentligen Industrikonstförbundet Ornamo, finländskt samarbetsorgan med säte i Helsingfors för medlemsföreningarna MTO (modeformgivare), SIO (inredningsarkitekter), TAIKO (konsthantverkare), TEXO (textilformgivare) och TKO (industridesigner).
 4. ornamin

  ornamin, benämning på dekorerad melaminplast.
 5. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 6. ornamentbildhuggare

  ornamentbildhuggare, inom möbelkonsten bildhuggare som med olika handverktyg skär ut figurer och ornament i trä.
 7. ornat

  orna´t subst. ~en ~er ORDLED: orn-at-en
  Svensk ordbok
 8. ornamental

  ornamenta´l adj. ~t ORDLED: orna-ment-al
  Svensk ordbok
 9. ornamentering

  ornamente´ring subst. ~en ~ar ORDLED: orna-ment-er-ing-en
  Svensk ordbok
 10. ornamentera

  ornamente´ra verb ~de ~t ORDLED: orna-ment-er-ar SUBST.: ornamenterande, ornamentering
  Svensk ordbok