1. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.
 2. vildkatt

  vildkatt, Felis silvestris, art i familjen kattdjur.
 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. ökenkatt

  ökenkatt, annat namn på kattdjursarten sandkatt, men även namn på två andra katter: indisk ökenkatt ( Felis silvestris ornata) och kinesisk ökenkatt ( Felis bieti).
 5. hornpaddor

  hornpaddor, horngrodor, prakthorngrodor, prakthornpaddor, Ceratophrys, släkte tandpaddor med omkring fem arter i tropiska och subtropiska delar av Sydamerika, där de påträffas i både fuktiga och torra områden.
 6. tandpaddor och pippaddor

  tandpaddor och pippaddor, Leptodactylidae, familj stjärtlösa groddjur med drygt 700 arter från södra USA till södra Sydamerika.