1. ornitolog

  ornitolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: orn-ito-log-en
  Svensk ordbok
 2. ornitologi

  ornitologi, läran om fåglar.
 3. galápagosfinkar

  galápagosfinkar, darwinfinkar, Geospizinae, underfamilj i fågelfamiljen fältsparvar med 14 arter, varav 13 på Galápagosöarna och en art på Cocosön utanför Costa Rica.
 4. Sveriges Ornitologiska Förening

  Sveriges Ornitologiska Förening, SOF , riksförening, bildad 1945, med syfte att informera om och stödja forskning om fåglar och fågelskydd.
 5. ornitologisk

  ornitologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: orn-ito-log-isk
  Svensk ordbok
 6. ornitologi

  ornitologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: orn-ito-log-in
  Svensk ordbok
 7. fågelskådning

  fågelskådning, identifiering och studier av fåglar i naturen.
 8. Julian S Huxley

  Huxley, Sir Julian Sorell, 1887–1975, biolog och författare, sonson till T.H. Huxley och bror till Aldous Huxley och Andrew F. Huxley.
 9. Johan Gustaf von Carlsson

  von Carlsson, Johan Gustaf, ornitolog, jurist, se von Carlson.
 10. Gustaf Rudebeck

  Rudebeck, Gustaf, 1913–2005, zoolog, föreståndare för fågelavdelningen vid Transvaal Museum i Pretoria 1954–56, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet 1959–65, chef för Lunds universitets zoologiska museum 1966–78; professors namn 1978; jämför släktartikel Rudbeck.